Organic carbon oxidation induced by large-scale shallow water intrusion into a vertical fracture zone at the Äspö Hard Rock Laboratory (Sweden)
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1996

Författare

Steven Banwart

Eva-Lena Tullborg

Karsten Pedersen

Göteborgs universitet

Erik Gustafsson

Marcus Laaksoharju

Ann-Chatrin Nilsson

Bill Wallin

Peter Wikberg

Antiviral Research

0166-3542 (ISSN)

Vol. 21 1-4 115-125

Ämneskategorier

Mikrobiologi

DOI

10.1016/0169-7722(95)00037-2

Mer information

Skapat

2017-10-10