Carbon transformations by attached bacterial populations in granitic groundwater from deep crystalline bed-rock of the Stripa research mine
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1994

Författare

Susanne Ekendahl

Göteborgs universitet

Karsten Pedersen

Göteborgs universitet

Microbiology

0001-8724 (ISSN)

Vol. 140 1565-1573

Ämneskategorier

Mikrobiologi

DOI

10.1099/13500872-140-7-1565

Mer information

Skapat

2017-10-10