Phylogeny and phenotypic characterization of the stalk-forming and iron-oxidizing bacterium Gallionella ferruginea
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1993

Författare

Lotta Hallbeck

Göteborgs universitet

Fredrik Ståhl

Göteborgs universitet

Karsten Pedersen

Göteborgs universitet

Journal of General Microbiology

0001-7991 (ISSN)

Vol. 139 1531-1535

Ämneskategorier

Mikrobiologi

DOI

10.1099/00221287-139-7-1531

Mer information

Skapat

2017-10-10