Influence of compressive stress on dielectric properties of polymers
Övrigt konferensbidrag, 2009

Författare

Björn Sonerud

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik

Jörgen Blennow

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik

Stanislaw Gubanski

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik

Proceedings of the 21st Nordic Insulation Symposium (NORD-IS 09)

47-50
978-91-633-4880-8 (ISBN)

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Annan elektroteknik och elektronik

ISBN

978-91-633-4880-8

Mer information

Skapat

2017-10-08