Making an Organisation More Customer Adapted: Suggestions for a Medium-Sized Construction Company Based on their Customers' Opinions
Paper i proceeding, 2004

Författare

Mikael Frödell

Chalmers, COMESA, Byggnadsekonomi

Robert Gustafsson

Chalmers, COMESA, Byggnadsekonomi

Patrik Hjelte

Chalmers, COMESA, Byggnadsekonomi

Johan Landgren

Chalmers, COMESA, Byggnadsekonomi

Johanna Pettersson

Chalmers, COMESA, Byggnadsekonomi

Proceedings of the 1st International Conference World of Construction Project Management

613-

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06