Autotrophic and mixotrophic growth of Gallionella ferruginea
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1991

Författare

Lotta Hallbeck

Göteborgs universitet

Karsten Pedersen

Göteborgs universitet

Journal of General Microbiology

0001-6944 (ISSN)

Vol. 137 11 2657-2661

Ämneskategorier

Mikrobiologi

DOI

10.1099/00221287-137-11-2657

Mer information

Skapat

2017-10-10