Culture parameters regulating stalk formation and growth rate of Gallionella ferruginea
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1990

Författare

Lotta Hallbeck

Göteborgs universitet

Karsten Pedersen

Göteborgs universitet

Journal of General Microbiology

0001-6271 (ISSN)

Vol. 136 9 1675-1680

Ämneskategorier

Mikrobiologi

DOI

10.1099/00221287-136-9-1675

Mer information

Skapat

2017-10-10