Biofilm development on stainless steel and PVC surfaces in drinking water
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1990

Författare

Karsten Pedersen

Göteborgs universitet

Water Research

0043-1354 (ISSN)

Vol. 24 2 239-243

Ämneskategorier

Mikrobiologi

DOI

10.1016/0043-1354(90)90109-J

Mer information

Skapat

2017-10-10