Costs of Environmental Errors (CEE) - a managerial environmental accounting tool or a symptom of managerial frustration?
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Pernilla Gluch

Chalmers, COMESA, Byggnadsekonomi

Greener Management International

Vol. 2000 Autumn 87-100

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07