Formation of Large Target Residues in Intermediate Energy Nuclear Collisions
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1987

Författare

Lembit Sihver

Chalmers, Institutionen för reaktorfysik

W Loveland

K Aleklett

Z. Xu

C Casey

G.T Seaborg

Nuclear Physics

A471 175c-190c

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06