Production of Intermediate Mass Fragments in Ultrarelativistic Nuclear Collisions
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1987

Författare

K Aleklett

Lembit Sihver

Chalmers, Institutionen för reaktorfysik

W Loveland

Physics Letters

B197 34-

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06