Formation of Large Target Residues in Intermediate Energy Nuclear Collisions
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1987

Författare

K Aleklett

W Loveland

Lembit Sihver

Chalmers, Institutionen för reaktorfysik

Z. Xu

C Casey

G.T Seaborg

Fizika 19

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13