Target Fragmentation in Ultrarelativistic Nuclear Collisions
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1987

Författare

K Aleklett

W Loveland

Lembit Sihver

Chalmers, Institutionen för reaktorfysik

Fizika 19

19 71-

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06