a silicon sensor for measurement of liquid flow and thickness of fouling biofilms
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1988

Författare

Manne Stenberg

Göran Stemme

Karsten Pedersen

Göteborgs universitet

Sensors and Actuators

0250-6874 (ISSN)

Vol. 13 203-221

Ämneskategorier

Mikrobiologi

Mer information

Skapat

2017-10-10