Factors regulating microbial biofilm development in a system with slowly flowing seawater
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1982

Författare

Karsten Pedersen

Göteborgs universitet

Applied and Environmental Microbiology

0099-2240 (ISSN) 1098-5336 (eISSN)

Vol. 44 1196-1204

Ämneskategorier

Mikrobiologi