Method for studying microbial biofilms in flowing-water systems
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1982

Författare

Karsten Pedersen

Göteborgs universitet

Applied and Environmental Microbiology

0099-2240 (ISSN) 1098-5336 (eISSN)

Vol. 43 1 6-13

Ämneskategorier

Mikrobiologi

Mer information

Skapat

2017-10-10