Heavy Residue Linear Momenta in Intermediate Energy Krypton-Gold Collisions
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1990

Författare

K Aleklett

W Loveland

M Saint-Simon, de

Lembit Sihver

Chalmers, Institutionen för reaktorfysik

Jan Liljenzin

Institutionen för kärnkemi

G.T Seaborg

Physics Letters

B236 404-

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-08