Gold Target Fragmentation by 800 GeV protons
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1992

Författare

Lembit Sihver

Chalmers, Institutionen för reaktorfysik

K Aleklett

W Loveland

P.L. McGaughey

D.H.E. Gross

H.R. Jaqaman

Nuclear Physics

A543 703-

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-08