Depth-Dose Distributions of High-Energy Carbon, Oxygen and Neon Beams in Water
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1998

Författare

Lembit Sihver

Chalmers, Institutionen för reaktorfysik

D. Schardt

T. Kanai

Journal of Medical Physics

18 1-

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-08