Applicability of particle and heavy ion transport code PHITS to the shielding design of spacecrafts
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

T. Sato

K. Niita

H. Iwase

H. Nakashima

Y. Yamaguchi

Lembit Sihver

Chalmers, Teknisk fysik, Nukleär teknik

Radiation Measurements

41 1142-1146

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06