Reactions between reactive metals and iodine in aqueous solutions
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Henrik Glänneskog

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

Jan Liljenzin

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

Lembit Sihver

Chalmers, Teknisk fysik, Nukleär teknik

Journal of Nuclear Materials

348 87-93

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06