Heavy Residue Spectra in the Interaction of 85 A MeV 12C with 197Au
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1989

Författare

K Aleklett

M Johansson

Lembit Sihver

Chalmers, Institutionen för reaktorfysik

W Loveland

H Groening

P.L. McGaughey

G.T Seaborg

Nuclear Physics

A499 591-

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06