Nonequilibrium Fission and Heavy Residue Production in the Interaction of 12-16 MeV/Nucleon 32S with 165Ho
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1989

Författare

C Casey

W Loveland

Z. Xu

Lembit Sihver

Chalmers, Institutionen för reaktorfysik

K Aleklett

G.T Seaborg

Physical Review

C40 1244-

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06