Decays of 134Sn and 134Sb
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1990

Författare

B. Fogelberg

B Ekström

Lembit Sihver

Chalmers, Institutionen för reaktorfysik

G. Rudstam

Physical Review

R1890-

Ämneskategorier

Fysik