MOLIERE (v5): A versatile forward- and inversion model for the millimeter and sub-millimeter wavelength range
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Joachim Urban

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik

P. Baron

Nicolas Lautié

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik

K. Dassas

N. Schneider

P. Ricaud

J. De La Noë

J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer

Vol. 83 529-554

Ämneskategorier

Meteorologi och atmosfärforskning

Mer information

Skapat

2017-10-06