Numerical simulations of foundering scenarios
Rapport, 2008

SIMCAP

Estonia

Författare

Martin Schreuder

Chalmers, Sjöfart och marin teknik

Ämneskategorier

Farkostteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06