A global assessment of the source specificity, sensitivity and geographical stability of Bacteroidetes qPCR assays for microbial source tracking
Övrigt konferensbidrag, 2009

Författare

Johan Åström

DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik

Abstract, WaterMicro 2009. 15th International Symposium on Health-Related Water Microbiology, Greece, s.

66-68

Ämneskategorier

Vattenteknik

Biologiska vetenskaper

Mikrobiologi inom det medicinska området

Mer information

Skapat

2017-10-08