How adiabatic is activated adsorption/ associative desorption ?
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Alan Luntz

Mats Persson

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Journal of Chemical Physics

Vol. 123 074704-

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

DOI

10.1063/1.2000249

Mer information

Senast uppdaterat

2019-10-08