Scanning Tunneling Spectroscopy of Cl vacancies in NaCl films: Strong electron-phonon coupling in double barrier tunneling junctions
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Jascha Repp

Gerhard Meyer

Sami Paavilainen

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Fredrik E. Olsson

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Mats Persson

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Physical Review Letters

Vol. 95 225503-

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06