Experinces of physical strain during person transfer situations in dementia care
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

C Wångblad

M Ekblad

Helle Wijk

Göteborgs universitet

Synneve Dahlin-Ivanoff

Göteborgs universitet

Scandinavian Journal of Caring Sciences

0283-9318 (ISSN) 1471-6712 (eISSN)

Vol. 23 4 644-650

Ämneskategorier

Sjukgymnastik

Övrig annan samhällsvetenskap

DOI

10.1111/j.1471-6712.2008.00655.x

Mer information

Skapat

2017-10-10