Recirculation air - to be or not to be. A literature review on impact of recirculation air on health, indoor air quality and thermal comfort.
Rapport, 2009

Författare

Ragib Kadribegovic

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Ämneskategorier

Husbyggnad