Water Vapour Permeability through Corona Aged Housing Materials
Paper i proceeding, 2009

Författare

Johanna Andersson

Henrik Hillborg

Stanislaw Gubanski

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik

21st Nordic Insulation Symposium (NORDIS 09)

133-136
978-91-633-4880-8 (ISBN)

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

ISBN

978-91-633-4880-8

Mer information

Skapat

2017-10-08