Measurement accuracy in Network-RTK
Rapport, 2009

GNSS

GPS

RTK

Författare

R. Emardson

P. Jarlemark

S. Bergstrand

Tobias Nilsson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik

Jan Johansson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik

Ämneskategorier

Annan geovetenskap och miljövetenskap

Reglerteknik

ISBN

978-91-86319-10-6

Mer information

Skapat

2017-10-08