The deep subterranean biosphere
Reviewartikel, 1993

Författare

Karsten Pedersen

Göteborgs universitet

Earth-Science Reviews

0012-8252 (ISSN)

Vol. 34 243-260

Ämneskategorier

Mikrobiologi

DOI

10.1016/0012-8252(93)90058-F