Evidence for methanogenic Archaea and homoacetogenic Bacteria in deep granitic rock aquifers
Reviewartikel, 1997

Författare

Svetlana Kotelnikova

Karsten Pedersen

Göteborgs universitet

FEMS Microbiology Reviews

0168-6445 (ISSN)

Vol. 20 3-4 339-349

Ämneskategorier

Mikrobiologi

DOI

10.1111/j.1574-6976.1997.tb00319.x

Mer information

Skapat

2017-10-10