Subterranean microorganisms and radioactive waste disposal in Sweden
Reviewartikel, 1999

Författare

Karsten Pedersen

Göteborgs universitet

Engineering Geology

0013-7952 (ISSN)

Vol. 52 3-4 163-176

Ämneskategorier

Mikrobiologi

DOI

10.1016/S0013-7952(99)00004-6

Mer information

Skapat

2017-10-10