In situ Measurement of Self-Heating in Intrinsic Tunneling Spectroscopy
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Vladimir Krasnov

Martin Sandberg

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

I Zogaj

PHYSICAL REVIEW LETTERS

Vol. 94 077003-

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07