Probabilistic analysis of air infiltration in a single family house
Övrigt konferensbidrag, 1996

risk

air chane rate

probability density function

air infiltration

Författare

Krystyna Pietrzyk

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Kamal Handa

Institutionen för arkitektur

Proceedings of the 17th annual AIVC (Air Infiltration and Ventilation Centre) Conference, Gothenburg, Sweden

Vol. 2 391-399
0946075913 (ISBN)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

ISBN

0946075913

Mer information

Skapat

2017-10-08