Extreme value statistic (application to the wind speed data measured in Antarctic)
Rapport, 1996

extreme wind

statistic

Författare

Krystyna Pietrzyk

Institutionen för arkitektur

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Beräkningsmatematik

Mer information

Skapat

2017-10-07