Risk analysis of air infiltration in a single family house (based on full-scale pressure measurements)
Licentiatavhandling, 1995

ventilation

wind pressure

air infiltration

Arkitektur, 2265
Opponent: prof. Gunnar Kärrholm

Författare

Krystyna Pietrzyk

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

ISBN

992-192818-x

Chalmers University of Technology, Building Aerodynamics Research Group: 1995:1

Arkitektur, 2265

Opponent: prof. Gunnar Kärrholm

Mer information

Skapat

2017-10-08