Risk analysis of air infiltration in the building
Paper i proceeding, 1991

Författare

Krystyna Pietrzyk

Institutionen för arkitektur

Proceedings of Scandinavian Forum for Stochastic Mechanics, Aalborg, Denmark

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Beräkningsmatematik

Mer information

Skapat

2017-10-08