Full-scale measurements of dynamic properties of the chimney at Ryaverket
Rapport, 1990

Författare

Krystyna Pietrzyk

Institutionen för arkitektur

Kamal Handa

Institutionen för arkitektur

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08