Models from experiments: combinatorial drug perturbations of cancer cells
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

regulatory networks

neural networks

multicomponent therapeutics

epistasis

systems

robustness

breast-cancer

metabolic network

phosphorylation

engineering gene networks

Författare

Sven Nelander

Weiqing Wang

Bjoern Nilsson

Qing-Bai She

Christine Pratilas

Neal Rosen

Peter Gennemark

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Göteborgs universitet

Chris Sander

Molecular Systems Biology

1744-4292 (ISSN)

Vol. 4

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

DOI

10.1038/msb.2008.53

Mer information

Skapat

2017-10-06