Recapturing the spirit of Quality
Licentiatavhandling, 2003

Författare

Christina Mauléon

Chalmers, Institutionen för industriell kvalitetsutveckling

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06