Probabilistic model of heat flow through the building envelope.
Artikel i övriga tidskrifter, 1997

Författare

Krystyna Pietrzyk

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Kamal Handa

Institutionen för arkitektur

Proceedings of 18th Annual AIVC (Air Infiltration and Ventilation Centre) Conference, Athens, Greece

0946-0759 (ISSN)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07