Recent astroomy highlights from the Odin satellite
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Åke Hjalmarson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik

Per Bergman

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi

N. Biver

H.-G. Florén

U. Frisk

T. Hasegawa

B. Larsson

S. Lundin

Michael Olberg

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi

Henrik Olofsson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik

Glenn Persson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik

Gustaf Rydbeck

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik

Aa. Sandqvist

Advances in Space Research (a COSPAR publication)

Vol. 36 1031-1047

Ämneskategorier

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Mer information

Skapat

2017-10-07