Component-Specific Criteria for Low-Cost-Country sourcing
Paper i proceeding, 2008

Författare

Anna M K Fredriksson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Ali Mosavi

Nordic Outsourcing Workshop, Inverness, May 26-27, 2008

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06