A 4-6 GHz Spectral Scan and 8-10 GHz Observations of the Dark Cloud TMC-1
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

S.V. Kalenskii

V.I. Slysh

P.F. Goldsmith

Lars E B Johansson

Chalmers, Onsala Rymdobservatorium

Astrophys. J.

Vol. 610 329-338

Ämneskategorier

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Mer information

Skapat

2017-10-07