Radio Observations of Luminous Infra Red Galaxies
Licentiatavhandling, 2005


Författare

Rodrigo Parra Barraza

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi

Ämneskategorier

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Technical report L - Department of Radio and Space Science, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden

Mer information

Skapat

2017-10-06