Produktutveckling - effektiva metoder för konstruktion och design
Bok, 2004

Författare

Hans L Johannesson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling

Jan-Gunnar Persson

Dennis Pettersson

Ämneskategorier

Annan materialteknik

ISBN

91-47-05225-2

Mer information

Skapat

2017-10-06